Pronajímám nemovitost

Ač se pronájem nemovitosti může ve srovnání s koupí či prodejem jevit jako hračka, není tomu tak. I zde je na místě propracovaná strategie, dobrá inzertní kampaň a správně stanovená cena. V následujících bodech Vás stručně seznámíme s nejčastějším postupem při pronájmu bytu či domu pro bydlení.

1. První kontakt

Ve chvíli, kdy se rozhodnete pronajmout svou nemovitost a nechcete sami hledat nájemce, je potřeba zvolit seriózní, zkušenou a spolehlivou realitní kancelář. Když si vyberete Realitní společnost České spořitelny, stačí nás kontaktovat pomocí telefonu, e-mailu či našich webových stránek. Do 2 pracovních dnů se Vám ozve náš makléř a domluví s Vámi osobní schůzku.

2. První osobní schůzka

Na první schůzce se setkáte s Vaším osobním realitním makléřem, který Vám bude k dispozici po celou dobu trvání obchodu. Jedná se o zkušeného profesionála, který s Vámi probere vše, co je důležité k úspěšnému pronájmu, a zodpoví Vaše otázky. Seznámí Vás s nabídkou služeb z našeho komplexního realitního servisu.

3. Prohlídka a zdokumentování nemovitosti; stanovení optimální ceny

Následuje prohlídka Vaší nemovitosti s makléřem včetně jejího pečlivého nafocení. Nemovitost by měla při vyfocení vypadat co nejlépe. Po prohlídce a seznámení se stavem nemovitosti je potřeba stanovit optimální cenu pronájmu. Díky dokonalé znalosti trhu známe ceny pronájmů srovnatelných nemovitostí a dokážeme Vám poradit. V souvislosti s cenou musíte brát v potaz, v jaké lokalitě se nemovitost nachází, v jakém je stavu i to, zda bude pronajímána již vybavená nábytkem a spotřebiči nebo ne. Kromě toho je důležité si ujasnit, zda veškeré poplatky za služby bude hradit nájemce nebo je bude platit Vám spolu s nájmem formou pevně stanovených záloh. Z nich pak služby hradíte Vy. Případný přeplatek či nedoplatek je vhodné s nájemcem vyúčtovávat jedenkrát ročně (v případě kratších pronájmů dle domluvy). Zálohy je vhodné zapsat i do smlouvy. Na závěr musíte zvážit stanovení kauce neboli zálohové platby na nájemném. Obvyklou praxí je, že se platí ve výši jednoho měsíčního nájmu a poplatků za služby. Kauce slouží především jako pojistka, kdyby nájemce nebyl schopen nájem zaplatit nebo kdyby byt či dům poškodil. Kauce bývá vratná po skončení nájmu.

4. Zprostředkovatelská smlouva

Po domluvení všech podrobností následuje podpis zprostředkovatelské smlouvy. Ta definuje smluvené úkony, které pro Vás realitní kancelář vykoná; odměnu, která jí za tuto práci bude vyplacena; a případné sankce pro obě strany při nedodržení smluvních podmínek. Zprostředkovatelská smlouva může být buď exkluzivní (tzn. že RSČS se stane jediným možným zprostředkovatelem pronájmu dané nemovitosti a pro Vás z toho budou plynout podstatná zvýhodnění), nebo neexkluzivní (tzn. že pronájem nemovitosti může zprostředkovat více realitních kanceláří). Obvyklá výše provize se pohybuje ve výši jednoho měsíčního nájmu. 

5. Inzerce nemovitosti na realitním trhu

Po vyřízení veškerých zmíněných náležitostí můžeme přistoupit k propagaci Vaší nemovitosti a vyhledávání nájemců. Nabízet ji budeme nejen pomocí standardních reklamních prostředků, což jsou časopisy a internetové servery zaměřené na reality, ale i na našem webovém realitním portálu, který má vysokou návštěvnost, a také ve vlastním informačním magazínu RSČS. Tento časopis najdou zájemci ve většině z téměř 700 poboček České spořitelny po celé České republice. Díky tomu Vaši nemovitost opravdu nikdo nepřehlédne!

6. Prohlídky nemovitosti pro zájemce

Realitní makléř v další fázi komunikuje se zájemci a organizuje prohlídky Vaší nemovitosti. Není Vaší povinností prohlídky absolvovat – o to se postará makléř. Vaším zájmem však je předvést nemovitost v co nejlepším stavu.

7. Přípravy smluv

Jakmile se jeden ze zájemců rozhodne učinit nabídku, sdělí Vám ji prostřednictvím makléře. Budete-li s nabídkou souhlasit, pak je třeba připravit nájemní/podnájemnísmlouvu. To pro Vás zajistí náš makléř za pomoci našich právních specialistů. Ti se postarají i o další případné právní podklady a úkony.

Nájemní smlouvaje jedním z nejčastěji se vyskytujících závazkových vztahů. Nájemní smlouvou pronajímatel přenechává za úplatu nájemci věc, aby ji dočasně ve sjednané době užíval nebo z ní bral užitky. Podnájemní smlouvaje určena pro podnájem bytu/domu od osoby, která má byt v nájmu od majitele. Podnájem bytu musí být ze strany majitele bytu písemně povolen.

Ve smlouvě je také nutné definovat výši nájmu, způsob a termíny placení, sankce za prodlení z platby a podmínky výpovědi smlouvy.

8. Podpis smlouvy; Složení kauce

Připravený návrh nájemní/podnájemní smlouvy bude okomentován nájemcem a až dojde ke shodě, smlouvu můžete podepsat. Zpravidla je podepisována za účasti zástupců obou stran a Vašeho realitního makléře, který je pro případ jakýchkoli nejasností k dispozici. Notářsky ověřené podpisy nájemní smlouvy nejsou vyžadovány. Při podpisu smlouvy je dobré od nájemce požadovat složení kauce.

9. Předání nemovitosti

Po podpisu smlouvy následuje předání nemovitosti do užívání, při kterém se podepisuje protokol o předání bytu/domu. V něm jsou sepsány např. aktuální stavy měřičů energií nebo vybavení předávaného bytu či domu. Do našeho servisu spadá nejen nalezení vhodných nájemců a následná příprava potřebných podkladů, ale také případné zajištění převodů energií, plynu či telefonní linky, které se k pronájmu vážou.

Veškeré Vaše další dotazy Vám rádi zodpoví a podrobnější informace poskytnou naši zkušení realitní makléři.

Poznámka: Uvedený postup je pouze orientačním návodem, který se v konkrétních případech může odlišovat.

<< Zpět do Poradny

Dostávejte zajímavosti ze světa realit

(max. 2x za měsíc)

>